Haagbeuk

Carpinus betulus

Haagbeuk heeft een frisgroen, gekarteld blad. De nieuwe bladeren verschijnen vrij vroeg, rond begin april. In de loop van het najaar verdroogt het blad en na de eerste strenge vorst zijn de meeste bladeren afgevallen. Hoe ouder een haagbeukhaag of snoeivorm wordt, hoe mooier en voller de takstructuur. Vooral tijdens de wintermaanden. Ook als leiboom wint de haagbeuk recent sterk in populariteit. U kan er als het ware een haag op hoogte mee creëren, al dan niet in combinatie met een gewone haag.